Apel

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do wszystkich, którym droga jest pamięć o naszych bohaterach walczących o wolność i niepodległość, z apelem o wsparcie naszych działań na rzecz zebrania rzetelnych informacji o polskich miejscach pamięci na Litwie.

Zwracamy się do Rodaków na Litwie, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie wiedzę o miejscach spoczynku naszych bohaterów, w tym środowisk harcerskich, młodzieżowych, do nauczycieli i uczniów szkół polskich na Litwie, do Rodaków w Polsce i na całym świecie z prośbą o zapoznanie się z naszym katalogiem i przekazanie nam informacji o miejscach, które nie są w nim ujęte lub informacji korygujących czy uzupełniającej naszą wiedzę. Prosimy także uzupełnianie życiorysów poległych żołnierzy oraz przekazywanie wszystkich pozostałych informacji i komentarzy dotyczących polskich miejsc pamięci na Litwie.

Osoby odwiedzające miejsca pamięci prosimy o zweryfikowanie podawanych przez nas pozycji GPS, a także przesyłanie brakujących zdjęć tych miejsc. W przypadku przesyłania zdjęć prosimy o dołączenie oświadczenia o przekazaniu nam praw autorskich.

Prosimy o nadsyłanie danych na adres wilno.amb.wk@msz.gov.pl lub korespondencyjnie: Ambasada RP w Wilnie, šv. Jono g. 3, LT-01123 Vilnius.

Zadbajmy wspólnie o naszą pamięć!