Źródła

W procesie tworzenia katalogu skorzystaliśmy z:

 1. materiałów własnych,
 2. przekazanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zbioru katalogowego,
 3. z dostępnego w internecie obszernego archiwum p. Jana Sienkiewicza, który podjął się syzyfowego trudu skatalogowania polskich grobów na Litwie południowo-wschodniej,
 4. danych z litewskiego Rejestru Dóbr Kultury,
 5. opracowania prof. J. Wołkonowskiego o Armii Krajowej na Wileńszczyźnie,
 6. zbioru „Cmentarz na Rossie – badania inwentaryzacyjne”,
 7. prac Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą,
 8. listy żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1918-20,
 9. danych projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie 2 Listopada oraz Stowarzyszenie Studentów Historii UW „Tilia”,
 10. witryny J. Szulskiego o Podbrodziu i okolicach: www.podbrodzie.info.pl,
 11. witryny M. Machulaka o Solecznikach www.soleczniki.pl,

z internetowych wydań mediów polskich na Litwie:

 1. www.wilnoteka.lt ,
 2. www.zw.lt ,
 3. www.kurierwileński.lt,
 4. www.zpl.lt,

książek i publikacji:

 1. Czesław Malewski, Jerzy Surwiło, Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie, wyd. ZSA Kurier Wileński, Wilno, 1997;
 2. Helena Pasierbska, Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach 1941-1944, Łowicz, Poligrafia, 2005;
 3. Zieliński S. „Bitwy i potyczki 1863-1864”, Rapperswil, 1913,
 4. Truszkowski S.,” Partyzanckie wspomnienia”, wydawnictwo PAX, Warszawa, 1968,
 5. Poszewiecki H., Kowszewicz L., „Wspomnienia znad Wilii: Bujwidze”, Wrocław 1920,
 6. Pamiętnik Okręgu Wileńskiego AK, Nr 38, 2008 r. Światowy Związek Żołnierzy AK, Bydgoszcz,
 7. Krajewski K., Łabuszewski T, „Żołnierze wyklęci Mazowsza i Podlasia”, Warszawa – Brok, 2011,
 8. Kłosiński Z., „Armia Krajowa na Wileńszczyźnie”, Białystok, 2011,
 9. Surwiło J., „Rachunki nie zamknięte”, Wilno, Magazyn Wileński, 1992,
 10. Banionis J. „1831 metų sukilėlių paminklas: [prie Dovydiškių]”. – Bibliogr.: 5 pavad. // Nukentėję paminklai. – Vilnius, 1994,
 11. Koszowy A., Siwek A., Wicka A., Zachara T. „Powstanie styczniowe. Mogiły i miejsca pamięci”. ROPWiW, W-wa, 2013,
 12. Cygan W. K., „Kresy we krwi”, wyd. Espadon 2006, Ziemia Lidzka Nr 1(59),  luty 2004 r.,
 13. Pułuknie w nurtach czasu, Wilno, Atkula, 2012,
 14. Historia powstania Narodu Polskiego, t. 2, Paryż, 1833,
 15. „Stosunek społeczeństwa litewskiego do polskich pomników i miejsc pamięci narodowej. Przypadek Oran” / Adam Bobryk. / Życie społeczne Polaków na Wschodzie. 2007.,
 16. Prochwicz J., Konstankiewicz, A. Rutkiewicz J., „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939”. Barwa i Broń, 2003,
 17. Aleksandrowicz S., „Zarys historii wojennej 13-go pułku ułanów wileńskich” (1929).
 18. Baza miejscowości kresowych www.kami.net.pl