Kwatera żołnierzy AK na cmentarzu w Ejszyszkach

Kwatera żołnierzy AK na cmentarzu w Ejszyszkach

Kwatera mieści się w centralnej części cmentarza parafialnego, powstała w 2009 r. na koszt ROPWiM. Krzyże z szarego granitu z czarnymi napisami. Na krzyżu głównym napis w języku polskim i litewskim. Spoczęli w niej żołnierze ekshumowani z nieupamiętnionych miejsc pochówku w okolicach Ejszyszek, wśród nich jest symboliczny grób słynnego por.  Jana Borysewicza pseud. Krysia. WWięcej oKwatera żołnierzy AK na cmentarzu w Ejszyszkach[…]