Grób przywódcy powstania styczniowego Aleksandra Chmielewskiego w Wędziagole

W Wędziagole został pochowany jeden z głównych organizatorów powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie Aleksander Chmielewski[1] – syn Wincentego, ur. w r. 1814, w Doubaliszkach, w pow. szawelskim. Mając lat 16, ukończył szkołę w Krożach, a następnie odbył kampanię z r. 1831. Po upadku powstania brak środków do dalszego kształcenia zmusił Chmielewskiego do poświęcenia się służbie kancelaryjnej.Więcej oGrób przywódcy powstania styczniowego Aleksandra Chmielewskiego w Wędziagole[…]