Grób gen. Antoniego Giełguda w Kisinie

Antoni Giełgud, herbu Giełgud (1792-1831), był jednym z przywódców powstania listopadowego na Litwie, generał polski, generał brygady Królestwa Kongresowego, brał udział w kampanii 1812 oraz w Powstaniu listopadowym. Syn Michała Giełguda oraz Eleonory z Tyszkiewiczów. Podczas Kampanii napoleońskich wystawił własnym kosztem 21 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego, którym dowodził w stopniu pułkownika od 29 sierpnia 1812.Więcej oGrób gen. Antoniego Giełguda w Kisinie[…]