Grób Witolda Koczana pseud. Bajka w Miednikach

Witold Koczan, żołnierz ORKO, zamordowany przez NKWD 1944, pochodził z zamożnej rodziny spod Holszan. Czynną służbę wojskową odbywał w kawalerii w Pińsku. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. Po powrocie z frontu pracował jako mistrz drogowy. Należał do sietki konspiracyjnej AK. W 1943 r. był w oddziale rozpoznawczym por. „Groma”. W lipcu 1944Więcej oGrób Witolda Koczana pseud. Bajka w Miednikach[…]