Dąb Tadeusza Kościuszki w Kownie

Dąb zasadzony w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie upamiętnia 200. rocznicę śmierci generała Tadeusza Kościuszki – bohatera narodowego Polski, Litwy, Białorusi, Francji i Stanów Zjednoczonych. 11 maja 2017 r. zainaugurowano tu obchody Roku Tadeusza Kościuszki na Litwie. Inicjatywę Instytutu Polskiego w Wilnie poparła Ambasada RP w Wilnie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.