Grób żołnierza WP Jana Krupińskiego

Grób żołnierza WP Jana Krupińskiego

Jan Krupiński, syn Andrzeja, szeregowy 21 Pułku Ułanów, 1 szw., 2 pl., Kawaler Krzyża Walecznych. Zginął w obronie Ojczyzny 16.X.1920 w szarży pod Olkienikami. Czyn swój waleczny dokonał pod dowództwem: d-dca plut. ppor. Stabiński, d-dca szw. por. Podgórski, d-dca dyonu rtm. Obertyński, d-dca pułku pułk. Kunicki.