Grób Stanisława Lewandowskiego

Stanisław Lewandowski, kanonier 4. Batalionu 9 P.A.P. zmarł 6 kwietnia 1919 r. Osoba o tym samym imieniu i nazwisku figuruje również w Historii 6 PP Legionów  J. Pułsudskiego: Stanisław Lewandowski, 6 komp., zm. 30 kwietnia 1919 r. w Wilnie (zmarł wskutek chorób i wypadków)[1] [1] Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1939, s. 119