Groby jeńców wojennych w Kłajpedzie

Groby jeńców wojennych w Kłajpedzie

W Kłajpedzie jest kilka miejsc, gdzie wieczny spoczynek znaleźli żołnierze, walczący w dwóch wojnach światowych, uczestnicy innych wydarzeń historycznych. W roku 1873 na cmentarzu w Kłajpedzie pochowani zostali Francuzi – jeńcy wojenni, którzy pracowali przy budowie kanału Wilhelma. Magistrat postawił na ich grobach skromne granitowe nagrobki (na podstawie porozumienia międzynarodowego z 1871 r.) Spoczywa tuWięcej oGroby jeńców wojennych w Kłajpedzie[…]