Grób żołnierza AK Napoleona Ciukszy pseud. Waligóra w Cypliszkach

Grób żołnierza AK Napoleona Ciukszy pseud. Waligóra w Cypliszkach

Ok. 2 km na północny–wschód od wsi Maguny zlokalizowany samotny grób partyzanta-żołnierza AK Napoleona Ciukszy ps. „Waligóra”, poległego w lesie pod Magunami zimą 1943/1944 r. (wg. relacji p. Edwarda Pisarczyka ps. „Wołodyjowski”, „Waligóra” zginął 20 grudnia 1943 r.). Pochowano go w nieistniejącym dziś przysiółku Cypliszki, na terenie również obecnie nieistniejącego gospodarstwa posła na Sejm RPWięcej oGrób żołnierza AK Napoleona Ciukszy pseud. Waligóra w Cypliszkach[…]