Grób Franciszka Nieszczułkowskiego

Franciszek Nieszczułkowski (Nieszczółkowski), żołnierz Wojska Polskiego, szeregowy 3. kompani karabinów maszynowych, 1. pułku piechoty legionów. Data urodzenia nieznana, według kartoteki Wacława Wejtki Franciszek Nieszczułkowski poległ 19 kwietnia 1919 r. Miejsce pochówku oznaczone stelą od frontu ściętą ukośnie. Front kompozycyjnie podzielony na dwie partie: w górnej, na całej szerokości wyryty krzyż grecki, w dolnej inskrypcja ryta.Więcej oGrób Franciszka Nieszczułkowskiego[…]