Grób nieznanego żołnierza AK w Adamiszkach

Grób nieznanego żołnierza AK w Adamiszkach

Jest to jeden z 13 spoczywających na cmentarzu w Adamiszkach żołnierzy AK. Tożsamość nieustalona. Zginął podczas akcji w Bołądziszkach. Drobne prace remontowe miejsc pochówków w latach 2012-2015 na cmentarzu Szalewiczów w nieistniejącym już folwarku Adamiszki, gdzie spoczywają żołnierze Jana Borysewicza „Krysi” z oddziałów Józefa Sakowicza pseud. Hajduk oraz Władysława Janczewskiego pseud. Laluś, wykonali członkowie Stowarzyszenia „OdraWięcej oGrób nieznanego żołnierza AK w Adamiszkach[…]