Grób kombatanta AK Wacława Pacyno ps. Organista na Lipówce

Grób kombatanta AK Wacława Pacyno ps. Organista na Lipówce

Wacław Pacyno urodził się we wrześniu 1927 r. na terenie obecnej Białorusi, we wsi Ćwirbuty w powiecie lidzkim jako najmłodsze z trojga dzieci Jana Pacyno i Heleny z domu Ostrołuch. Jego rodzice posiadali 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Ojciec był przed wojną sołtysem w Ćwirbutach. Wacław Pacyno ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w rodzinnej wsi. Po wkroczeniuWięcej oGrób kombatanta AK Wacława Pacyno ps. Organista na Lipówce[…]