Tablica pamięci podporucznik Danuty Siedzikówny ps. „Inka”

Tablica pamięci podporucznik Danuty Siedzikówny ps. „Inka”

W kościele św. Michała Archanioła w Butrymańcach w dn.  22 07 2018 została umieszczona tablica pamiątkowa poświęcona podporucznik Danucie Siedzikównie ps. „Inka”. Jest to pierwsze zagraniczne upamiętnienie sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Tablica pamiątkowa oraz srebrne serce poświęcone Ince zostały przyniesione do butrymańskiego kościoła przez uczestników Międzynarodowej Pielgrzymki Suwałki-Wilno. Organizatorem srebrnego serca Inki, zamordowanej wWięcej oTablica pamięci podporucznik Danuty Siedzikówny ps. „Inka”[…]