Groby ofiar NKWD w Purnuszkach

Groby ofiar NKWD w Purnuszkach

Na cmentarzu w Purnuszkach spoczywają bracia Kisielowie z Kowszadołów i Sokołowscy z Sołtaniszek, których jesienią 1944 r. bez sądu rozstrzelało NKWD[1].  Wizyta lokalna w 2017 r. nie wykazała obecności tych nazwisk na cmentarzu. [1] Surwiło J., Rachunki nie zamknięte, Wilno, Magazyn Wileński, 1992, str. 302