Grób uczestnika powstania styczniowego Onufrego Węcławowicza w Oniksztach

Onufry Węcławowicz[1] – ur. około r. 1833 w maj. Burbiszki, syn Onufrego i Filipiny z Horwattów. Kształcił się w domu, następnie na uniwersytecie w Dorpacie. Po ukończeniu studiów zamieszkał w wydzielonym mu przez ojca majątku Samsony w gub. Mohylowskiej i podczas wypadków 1863 r. czynną rolę odegrał w organizacji. W Mohylewie w 1863 r. aresztowany,Więcej oGrób uczestnika powstania styczniowego Onufrego Węcławowicza w Oniksztach[…]