Grób kombatanta porucznika Stanisława Wiercińskiego w Taboryszkach

Grób kombatanta porucznika Stanisława Wiercińskiego w Taboryszkach

Stanisław Wierciński, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz AK, więzień Łukiszek i zesłaniec syberyjski. urodził się 11 listopada 1914 roku we wsi Taboryszki, w pobliżu Turgiel. W 1932 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, a trzy lata później został powołany do wojska. Służył w 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Ukończył szkołę podoficerów, zdobył stopień kaprala.Więcej oGrób kombatanta porucznika Stanisława Wiercińskiego w Taboryszkach[…]