Wyszukaj

 

Okres

Powstanie kościuszkowskie

Powstanie listopadowe 1831

Powstanie styczniowe 1863-1864 i uczestnicy ruchu antycarskiego

Legioniści 1914-1916 i Wojsko Polskie 1918-1920

Związek Walki Zbrojnej, żołnierze AK, kombatanci, ofiary cywilne

     Kombatanci

     Żołnierze WP polegli w II Wojnie Światowej

     AK

     Ofiary cywilne

     Samoobrona


Korpus Ochrony Pogranicza

Kampania Napoleońska

inne

Żołnierze WP

Okręg/rejon

okręg olicki
     druskienicki
     łoździejski
     olicki
     rejon orański

okręg tauroski
     jurborski
     szyłelski
okręg kłajpedzki
okręg kowieński
     koszedarski
     kowieński
     rejon kiejdański
     rosieński

okręg mariampolski
okręg uciański
     oniksztyński
     rejon ignaliński
     rejon jezioroski
okręg poniewieski
     rejon birżański
     rejon kielmowski
     rejon kupiszecki
     rejon poniewieski
     rejon poswolski

okręg szawelski
     radziwiliski
     rejon okmiański
     rejon szawelski
okręg wileński
     rejon elektreński
     rejon solecznicki
     rejon szyrwincki
     rejon święciański
     rejon trocki
     rejon wileński
     rejon wiłkomierski
     Wilno
okręg telszański