Grób oficera Wojska Polskiego Mariana Jasińskiego w Szyrwintach

Na cmentarzu w Szyrwintach w mogile indywidualnej spoczywa oficer WP M. Jasiński. Na nagrobku żołnierza figuruje napis w j. litewskim.

Jasiński Marjan, szer. 31 p. p., poległ 28 maja 1920 r. Jednostka wojskowa – 31 p.p. to 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Należał do 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego. We wrześniu 1919 r. jako 31 pułk Strzelców Kaniowskich skierowany został na front pod Wilno, następnie na linię demarkacyjną z Litwą. W końcu czerwca 1920 jednostka przerzucona została do Mińska Mazowieckiego.

Źródło: Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934.

Inskrypcja

/A A/ LENKŲ KARININKAS / M. JASINSKAS / 1920