Krzyż Katyński na cmentarzu w Miednikach

W dniu 1.11.1990 r. na cmentarzu w Miednikach ustawiono drewniany krzyż, a obok niego umieszczono urnę z ziemią z Katynia, przywiezioną przez mieszkankę Miednik Irenę Skórko. Z czasem drewniany krzyż uległ zniszczeniu, wobec tego miejscowy mistrz ludowy wykonał nieodpłatnie nowy krzyż, metalowy, o lekkiej konstrukcji. Krzyż ten został poświęcony 1.11.2001 r.

Obecny krzyż – metalowy, o lekkiej konstrukcji; wykonano też nową tabliczkę; urna z ziemią z Katynia pozostała bez zmian.

Inskrypcja

Miejsce pogrzebania Ziemi Katynia, przywiezionej przez rodaków 1940-1990