Grób żołnierza AK Mikołaja Suchodolskiego w Bujwidzach

Mikołaj Suchodolski pochodził ze wsi Janokol, zginął we wsi Pilwiszki w 1944 r., pochowany na cmentarzu w Bujwidzach, grób oznakowany nagrobkiem z odpowiednim napisem. Pomnik Mikołaja Suchodolskiego, a także tabliczka pamiątkowa dla Suchodolskiego i Bully w Bujwidzach, były ufundowane staraniem rodziny Gajewskich.

Inskrypcja

ŻOLNIERZ 8 KOMPANII BUJWIDZKIEJ / I BRYGADY WILEŃSKIEJ / MIKOŁAJ SUCHODOLSKI / ZM. 8 IX 1944 LAT 27 / ZGINĄŁ ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY /