Grób żołnierza AK Wacława Motaka w Kowszedołach

W Kowszedołach pochowany jest żołnierz AK, rotmistrz Wacław Motak. Został zastrzelony przez NKWD 15 lipca 1944 r., kiedy prowadzone były rozmowy między dowództwem wileńskiego Okręgu AK z dowództwem III Frontu Białoruskiego.

Inskrypcja

Ś.P. Rotmistrz AK / Wacław Motak / zastrzelony przez NKWD / 15 VII 1944 /