Grób żołnierzy AK Cz. Tietiańca i L. Malewskiego w Podborzu

Czesław Tietianiec, żołnierz AK,  urodził się w  1923 , zginął 6 stycznia 1945 r.

Ludwik Malewski, żołnierz AK,  urodził się w  1926, zginął 6 stycznia 1945 r.

Inskrypcja

Ś. P. / Czesław Tietianiec / ur. 1923 / Ludwik Malewski / ur. 1926 / zginęli / śmiercią tragiczną / 6 I 1945 / Tę pamiątkę poświęca rodzina /