Grób żołnierzy AK Edmunda Sienkiewicza i Feliksa Bully w Bujwidzach

Edmund Sienkiewicza pochodził ze wsi Chorążyszki, zginął w 1944 r. koło wsi Ślepiszki. Pochowany w grobie rodzinnym w Bujwidzach, grób oznakowany tablicą staraniami Gajewskich i Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL. Chociaż na pomniku w Bujwidzach widnieje tabliczka z napisem pamiątkowym, jednak wg. E. Gajewskiego, ciało F. Bułło spoczywa w Balingródku.

Inskrypcja

Rodzina / Sienkiewiczów / Maria Edmond / Michał Stanisław / Pokój ich duszom / Żołnierza AK / Edmund Sienkiewicz i Feliks Bułło / w 1944 roku 25 grudnia / zostali zamordowani przez wroga / w okolicy Ślepiszek /