Grób żołnierzy AK z Oddziału Partyzanckiego por. Czesława Stankiewicza ps. Komar w Długich Kątach

?

6 stycznia 1945 roku w walce z okrążającymi ich wojskami NKWD poległo tutaj ok. 25 żołnierzy oddziału „Komara” (porucznik Czesław Stankiewicz). 2 stycznia 1945 roku odbyła się narada sześciu polskich oddziałów, które liczyły ponad 200 żołnierzy. Po naradzie wszystkie oddziały wyruszyły do Puszczy Rudnickiej pod dowództwem por. Czesława Stankiewicza, gdzie 6 stycznia zostały zaatakowane przez silne oddziały sowieckie, które dokonywały obławy. Podczas tych walk oddziały polskie zostały rozproszone i poniosły dotkliwe straty. Tylko oddział „Komara” stracił około 25 zabitych. Ciała zabitych leżały na śniegu do wiosny, kiedy to pogrzebali je we wspólnej mogile gajowi (22 zwłoki), 2-3 ciała zabrały ukradkiem rodziny, ciała 3 zabitych znalazły wiosną w pewnej odległości od grobu (około 500 m na południe) kobiety zbierające jagody. W dniu 10 lipca 1993 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa uporządkowała miejsce spoczynku polskich żołnierzy AK ustawiając tablicę, został poświęcony wspólny grób żołnierzy AK.

Wg. ROPWIM spoczywa tu 17, wg. J. Surwiło – ok. 20 żołnierzy. Wg. K. Krajewskiego 30 żołnierzy AK[1]. Pochowano w tym miejscu ponad 30 poległych, w tym m. in.:

– Zbigniew Malewski ps. Czech,

– Kazimierz Marciszewski ps. Czarny,

– Czesław Tietianiec ps. Bystry,

– Stanisław Tomłowski ps. Tomko,

– Jan Zapaśnik

oraz żołnierze z oddziału „Zemsty”:

– Stanisław Bułhak ps. Błyskawica,

– Jan Zieliński ps. Kawka II,

– Piotr NN ps. Miecz,

– NN ps. Zbych,

– NN ps. Karaś,

– NN ps. Czarny.

Wg. W. Zaborowskiego ps. „Saper” spoczywa tu Stanisław Jagiełło ps. „Wicher” z Oddziału „Komara”, zginął 06.01.1945 r. pod Rudnikami, pochowany na cmentarzu w Rudnikach[2]. Siedmiu innych poległych tu żołnierzy zostało pochowanych koło Niewoniańców. Na terenie Puszczy Rudnickiej, w lipcu 1944 r. polegli także: Stanisław Łokuciejewski „Czarny”, NN „Drągal” (p. Borowe) i NN „Gwoźdź” z 9. Brygady (p. Soleczniki) oraz NN „Janek” z 12. Brygady. Miejsce pochowania nie jest znane (groby kilku poległych w VII 1944 r. mają się znajdować nad jez. Kiernowo). [3]

W 2017 r. Stowarzyszenie „Odra Niemen” dokonała renowacji kwatery. Wykonawca „Žybartuva”.

[1] http://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2015/04/zonierz-wyklety-nowogrodzkiej-ak-z.html

[2] Pamiętnik Okręgu Wileńskiego AK, Nr 38, 2008 r. Światowy Związek Żołnierzy AK, Bydgoszcz, str. 5

[3] Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1996, str. 46

Inskrypcja

Inskrypcja do 2016 r.: Tu spoczywa 25 żołnierzy oddziału samoobrony Wileńskiej Armii Krajowej pod dowództwem por. Czesława Stankiewicza ps. Komar, poległych 6 - 7.01.1945 w nierównej walce z siłami NKWD. Cześć ich pamięci. 1991 rok. / Inskrypcja po 2017 r., tablica środkowa: Tu spoczywa 25 żołnierzy / oddziału samoobrony / Wileńskiej Armii Krajowej / pod dowództwem / por. Czesława Stankiewicza / ps. „Komar” / poległych 6-7.01.1945 r. / w nierównej walce / z siłami NKWD / Cześć ich pamięci! // Tablica lewa: / Franciszek Andruszkiewicz ps. Cz?? / Stanisław Bulhak ps. Błyskawica / Faliks Falkiewicz ps. Czapla / Jan Jackiewicz ps. Krzak / Zygmunt Jackiewicz ps. Zyga / Stanisław Jagiełło ps. Wicher. L / Michał Korniło ps. Kruk / Ludwik Malewski ps. Lech / Kazimierz Marciszewski ps. Czarny / Daniel Nosewicz ps. Drab / M. Sławiński ps. Paw // Tablica prawa: / Stankiewicz / (btak Czesława Stankiewicza ps. Komar) / Czesław Tietianiec ps. Bystry / Stanisław Tomłowski ps. Tomko / Czesław Wilkaniec / Jan Zapaśnik / Jan Zieliński ps. Kawka II / NN Czarny / NN Karaś / NN Miecz / NN Miś / NN Zbych / oraz trzech poległych NN / nieznanych pseudonimów //