Groby żołnierzy AK w Sołtaniszkach

Znajdują się tutaj trzy groby, w których spoczywają polegli w operacji „Ostra Brama” żołnierze Garnizonu Wileńskiego. Zginęli oni w walkach o Wilno w lipcu 1944 roku. Krzyże ustawione zostały w 1993 roku z inicjatywy żołnierza AK, kombatanta, byłego prezesa Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie ś. p. Stefana Matusewicza. Jednym z poległych jest Henryk Kozakiewicz ps. „Słowik”, „Kordzik” lub „Fordzik”, żołnierz 5 Brygady, poległ 07.07.1944 r. w Wilnie[1]

[1] Pamiętnik Okręgu Wileńskiego AK, Nr 38, 2008 r. Światowy Związek Żołnierzy AK, Bydgoszcz, s. 10, poz. 384

Inskrypcja

Henryk Kozakiewicz ps. „Fordzik”, żoł. Gar. Wil. † 1944 NN Żoł. Gar. Wil. † 1944 NN Żoł. Gar. Wil. † 1944