Krzyż w miejscu zbrodni na Polakach w Koniuchach

W 1944 r. sowieci wymordowali tu mieszkańców wsi. Zbrodnia w Koniuchach – masakra dokonana 29 stycznia 1944 przez partyzantów radzieckich (Rosjan,  Litwinów) Genrikasa Zimanasa i żydowskich Jaakowa Prennera na co najmniej 38 polskich mieszkańcach (mężczyznach, kobietach i dzieciach; najmłodsze miało 2 lata) wsi Koniuchy. W czasie pogromu we wsi spalono większość domów, oprócz zamordowanych co najmniej kilkunastu mieszkańców zostało rannych, a przynajmniej jedna osoba z nich zmarła następnie z ran. Przed atakiem wieś zamieszkana była przez około 300 polskich mieszkańców, istniało w niej około 60 zabudowań. Partyzanci radzieccy wcześniej często rekwirowali mieszkańcom wsi żywność, ubrania i bydło, dlatego też tutejsi mieszkańcy powołali niewielki ochotniczy oddział samoobrony. W sprawie masakry w Koniuchach prowadzone jest śledztwo IPN:

„Wieś Koniuchy była dużą, polską wsią, liczyła ok. 60 zabudowań i ponad 300-tu mieszkańców. Koniuchy usytuowane były na skraju Puszczy Rudnickiej, w której znajdowały się bazy partyzantów sowieckich. Partyzanci w czasie powtarzających się napadów na tę wieś rabowali jej mieszkańcom żywność, odzież, bydło. Z tego powodu w Koniuchach, utworzono oddział samoobrony, który skutecznie uniemożliwiał partyzantom dalszy rabunek. Jak wynika z poczynionych ustaleń, w nocy z 28 na 29.01.1944 r. grupa partyzantów sowieckich otoczyła wieś i ok. 5-tej rano przystąpiła do ataku, który trwał 1,5-2 godziny. Pochodniami podpalano słomiane dachy domów, do wybudzonych, uciekających mieszkańców strzelano na oślep. W wyniku ataku zginęło co najmniej 38 osób, kilkanaście zostało rannych. Część ofiar spłonęła w swych domach, część zginęła od strzału z broni palnej. Wśród ofiar byli mężczyźni, kobiety i małe dzieci. Spalono większość zabudowań, ocalało tylko kilka domów. Atak na Koniuchy przeprowadziła 120-150 osobowa grupa partyzantów sowieckich pochodzących z różnych oddziałów stacjonujących w Puszczy Rudnickiej, takich jak: „Śmierć Okupantowi”, „Śmierć faszyzmowi”, „Piorun”, „Margirio”, oddział im. Adama Mickiewicza. Pierwszy z wymienionych oddziałów należał do Brygady Kowieńskiej Litewskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, pozostałe zaś do Brygady Wileńskiej. Oddziały te były wielonarodowościowe. Należeli do nich m. in. partyzanci żydowscy, uciekinierzy z gett w Kownie i Wilnie. Z kopii szyfrogramu z dnia 31.01.1944 r. autorstwa Genrikasa Zimanasa (Henocha Zimana) I Sekretarza Południowego Obwodowego Komitetu KP Litwy, a jednocześnie dowódcy Południowej Brygady Partyzanckiej do Naczelnika Litewskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego w Moskwie Antanasa Šnieckusa wynika, że: „29 stycznia połączona grupa oddziałów wileńskich, oddziału „Śmierć Okupantom”, „Margiris” i grupy specjalnej Sztabu Generalnego całkowicie spaliły najbardziej zagorzałą w samoobronie wieś powiatu Ejszyskiego Koniuchy[…]”.
W toku śledztwa przesłuchano już świadków mieszkających w kraju, zakończono również poszukiwania dokumentów w polskich archiwach. Zwrócono się z odezwami o zagraniczną pomoc prawną do organów ścigania Republiki Białoruś, dwukrotnie do Republiki Litewskiej, do Federacji Rosyjskiej. Uzyskano obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań mieszkańców Koniuch, naocznych świadków zbrodni i dokumentów archiwalnych (meldunki policji litewskiej, szyfrogramy partyzantów sowieckich, kopie akt osobowych partyzantów sowieckich, w których to aktach są adnotacje, że uczestniczyli oni w atakach, kopie dzienników bojowych sowieckich oddziałów partyzanckich). Ostatnio skierowano odezwę o pomoc prawną do organów ścigania Izraela.[1].  Według ustaleń Kongresu Polonii Kanadyjskiej, będących podstawą wszczęcia śledztwa, liczba zabitych była większa (ok. 130). Atak na Koniuchy i wymordowanie tutejszej ludności cywilnej był największą z szeregu podobnych akcji prowadzonych w 1943 i 1944 przez oddziały partyzantki radzieckiej w Puszczy Rudnickiej i Nalibockiej. W maju 2004 w Koniuchach odsłonięto pomnik pamięci ofiar, zawierający 34 ustalone nazwiska ofiar[2].

W Koniuchach nie ma jednej zbiorowej mogiły ofiar. Część zamordowanych mieszkańców pochowana została w grobach indywidualnych, obecnie bezimiennych, rozproszonych na cmentarzu w Koniuchach, część natomiast spoczęła na cmentarzach w Butrymańcach (obecna parafia) i Bieniakoniach (dawna parafia, obecnie na Białorusi). W tej sytuacji podjęto decyzję wystawienia w Koniuchach krzyża z tablicą i napisem upamiętniającym oraz nazwiskami pomordowanych. Podobną tablicę postanowiono umieścić w kościele w Butrymańcach. Na zlecenie ROPWiM i na jej koszt został przygotowany projekt upamiętnienia. Jego autorami byli artysta rzeźbiarz Marek Moderau i arch. Jan Beyga. Ogrodzenie projektował artysta plastyk Aleksander Wiśniewski. Jednocześnie Moderau przygotował projekt tablicy, którą planowano umieścić w kościele w Butrymańcach. 22 maja 2004 r. odbyła się w Koniuchach uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni sprzed 60 lat. Krzyż z jasnego granitu, umieszczony na wzniesieniu. Ogrodzenie – 4 słupki narożne z granitu. Pomiędzy nimi segmenty żelazne ocynkowane i pomalowane na kolor czarny.

[1] https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9980,Informacja-o-sledztwie-dotyczacym-zbrodni-popelnionej-w-Koniuchach.html

[2] http://www.promemoria.pl/arch/2004_13/golgota/golgota.html

Inskrypcja

"Pamięci / mieszkańców wsi / KONIUCHY / mężczyzn, kobiet i dzieci / zamordowanych w nocy / 29 stycznia 1944 roku / podczas napadu / oddziałów partyzantki / sowieckiej / z Puszczy Rudnickiej", poniżej tekst litewski, a pod nim lista ofiar: 1. Bandalewicz Stanisław ok. 45 lat, 2. Bandalewicz Józef 54 lata, 3. Bandalewiczowa Stefania ok. 48 lat, 4. Bandalewicz Mieczysław 9 lat, 5. Bandalewicz Zygmunt 8 lat, 6. Bobin Antoni ok. 20 lat, 7. Bobinowa Wiktoria lat ok. 45 lat, 8. Bobin Józef ok. 50 lat, 9. Bobin Marian 16 lat, 10.Bobinówna Jadwiga ok.10 lat, 11.Bogdan Edward ok. 35 lat, 12.Jankowska Stanisława, 13.Jankowski Stanisław, 14.Łaszakiewicz Józefa, 15.Łaszakiewiczówna Genowefa, 16.Łaszakiewiczówna Janina, 17.Łaszakiewiczówna Anna, 18.Marcinkiewicz Wincenty ok. 63 lat, 19.Marcinkiewiczowa N. ( sparaliżowana, spaliła się), 20.Molis Stanisław ok. 30 lat, 21.Molisowa N. ok. 30 lat, 22.Molisówna N. ok. 1,5 roku, 23.Pilżys Kazimierz, 24.Pilżysowa N., 25.Pilżysówna Gienia, 26.Pilżysówna Teresa, 27.Parwicka Urszula ok. 50 lat, 28.Parwicki Józef lat 25, 29.Rouba Michał, 30.Tubin Iwaśka (?)ok. 45 lat, 31.Tubin Jan ok. 30 lat, 32.Tubinówna Marysia lat około 4, 33.Wojsznis Ignacy ok. 35 lat, 34.Wojtkiewicz Zofia ok. 40 lat, 35.Woronisowa Anna 40 lat, 36.Woronis Marian 15 lat, 37.Woronisówna Walentyna 20 lat, 38. Ściepura N. - krawiec z miejscowości Mikonty