Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Na cmentarzu w Dowgierdziszkach spoczywa Stanisław Ciedzewicz. Grób zlokalizowany jest w małej kwaterze żołnierzy litewskich, przy pomniku żołnierzy litewskich, poległych za Ojczyznę. Aktualnie stan pomnika i nagrobków jest w stanie niezadowalającym. Napis „ŽUVOME UŽ TEVYNĘ” (ZGINĘLIŚMY ZA OJCZYZNĘ) na pomniku jest zniszczony, pozbawiony kilku liter, jednak nadal czytelny. Nagrobki betonowe, w kształcie krzyża „litewskiego” zeWięcej oGrób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach[…]

Zbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach

Zbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach

Z danych Litewskiego Państwowego Archiwum Centralnego1 wynika, że w zapuszczonym grobie przy torach kolejowych w ob. wsi Lazdėnai, spoczywa 11 nieznanych żołnierzy,  oprócz żołnierzy litewskich, spoczywaj 4 żołnierzy polskich. Polegli w 1920 r. Z relacji miejscowych mieszkańców wynika, że w miejscu pochówku stał niegdyś drewniany krzyż bez napisu, całość – ogrodzona drewnianym parkanem. Z upływemWięcej oZbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach[…]