Zbiorowy grób żołnierzy WP w Zawiasach

Z danych Litewskiego Państwowego Archiwum Centralnego1 wynika, że w zapuszczonym grobie przy torach kolejowych w ob. wsi Lazdėnai, spoczywa 11 nieznanych żołnierzy,  oprócz żołnierzy litewskich, spoczywaj 4 żołnierzy polskich. Polegli w 1920 r.

Z relacji miejscowych mieszkańców wynika, że w miejscu pochówku stał niegdyś drewniany krzyż bez napisu, całość – ogrodzona drewnianym parkanem. Z upływem czasu drewno spróchniało. W styczniu 2019 r. obiekt został wciągnięty na listę lit. dziedzictwa kulturowego pod nr. 41833. Samorząd elektreński wystąpił za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie do władz polskich z propozycją dokonania ekshumacji pochowanych i przeniesienia ich szczątków na cmentarz w Jewiu.

1 Wykaz  MSW RP poległych i zmarłych żołnierzy armii litewskiej, pochowanych w Wilnie, Nowych Trokach, Oranach, Duksach, Lejpunach, Bortelach, Mejszagole i Zawiasach