Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Na cmentarzu w Dowgierdziszkach spoczywa Stanisław Ciedzewicz. Grób zlokalizowany jest w małej kwaterze żołnierzy litewskich, przy pomniku żołnierzy litewskich, poległych za Ojczyznę. Aktualnie stan pomnika i nagrobków jest w stanie niezadowalającym. Napis „ŽUVOME UŽ TEVYNĘ” (ZGINĘLIŚMY ZA OJCZYZNĘ) na pomniku jest zniszczony, pozbawiony kilku liter, jednak nadal czytelny. Nagrobki betonowe, w kształcie krzyża „litewskiego” zeWięcej oGrób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach[…]