Grób Stanisława Ciedzewicza w Dowgierdziszkach

Na cmentarzu w Dowgierdziszkach spoczywa Stanisław Ciedzewicz. Grób zlokalizowany jest w małej kwaterze żołnierzy litewskich, przy pomniku żołnierzy litewskich, poległych za Ojczyznę. Aktualnie stan pomnika i nagrobków jest w stanie niezadowalającym. Napis „ŽUVOME UŽ TEVYNĘ” (ZGINĘLIŚMY ZA OJCZYZNĘ) na pomniku jest zniszczony, pozbawiony kilku liter, jednak nadal czytelny. Nagrobki betonowe, w kształcie krzyża „litewskiego” ze „słońcem”. Niegłębokie inskrypcje w języku litewskim (napis w 1 linijce: LENKŲ KAREIVIS (żołnierz polski); w 2 linijce: ST. CIEDZEVIČ (Stanisław Ciedzewicz) w stanie jeszcze nadającym się do jednoznacznego odczytu. Groby uporządkowane przez pracowników starostwa oraz mieszkańców (stan na listopad 2020 r.).

Inskrypcja

LENKŲ KAREIVIS / ST. CIEDZEVIČ