Głaz w miejscu śmierci naczelnika powstania styczniowego Z. Cytowicza w Patytaukis

Zygmunt Cytowicz[1] – ur. w Podubisiu (w pow. szawelskim). Po ukończeniu korpusu kadetów w Petersburgu służył wojskowo w artylerii konnej w Twerze; po śmierci ojca (ok. 1857 r.) osiadł na roli w maj. Szawkoty. Podczas powstania styczniowego wziął czynny udział w organizacji powstańczej pow. rosieńskiego i stanął na czele formującej się partii. Partia ta całkiemWięcej oGłaz w miejscu śmierci naczelnika powstania styczniowego Z. Cytowicza w Patytaukis[…]