Groby legionistów polskich w Bogdaniszkach

Groby legionistów polskich w Bogdaniszkach

Na cmentarzu w Bogdaniszkach znajduje się stary pomnik z polskim napisem, ustawiony obok mogił, w których spoczywają prochy przywiezionych tu 12 polskich legionistów, poległych w walkach o Wilno w latach 1919-20.[1] Jednym z nich jest legionista Czesław Prewysz – Kwinto, ochotnik 13. Pułku Ułanów Wileńskich, urodzony w Kimborciszkach  4 stycznia 1897 r. Zmarł w Łohojsku 20Więcej oGroby legionistów polskich w Bogdaniszkach[…]