Groby legionistów polskich w Bogdaniszkach

Na cmentarzu w Bogdaniszkach znajduje się stary pomnik z polskim napisem, ustawiony obok mogił, w których spoczywają prochy przywiezionych tu 12 polskich legionistów, poległych w walkach o Wilno w latach 1919-20.[1] Jednym z nich jest legionista Czesław Prewysz – Kwinto, ochotnik 13. Pułku Ułanów Wileńskich, urodzony w Kimborciszkach  4 stycznia 1897 r. Zmarł w Łohojsku 20 grudnia 1919 r.

[1] http://www.tygodnik.lt/200446/ng2.html

Inskrypcja

"Ś. † P. / CZESŁAW / PREWYSZ-KWINTO / OCHOTNIK 13 P. UŁANÓW / WILEŃSKICH / ZM. W ŁOHOJSKU 20 XII 1919 R. / UR. DN. 4 I 1897 R. / W KIMBORCISZKACH"./