Miejsce egzekucji powstańców 1863 r. w Telszach

W dn. 7 października 1863 r. na pastwiskach w Telszach (obecna ul. Powstańców /Sukilėlių) dokonano egzekucji nad dowódcami powstania na Żmudzi ks. Izydorem Noreiką i ks. Antonim Gargasem. O egzekucji mieszkańców powiadomiono zawczasu, by jak najwięcej mogło stać się świadkami tych makabrycznych wydarzeń. W tym miejscu wykopano dół, do którego zrzucono rozstrzelanych księży. Sprawcy zasypaliWięcej oMiejsce egzekucji powstańców 1863 r. w Telszach[…]