Miejsce egzekucji powstańców 1863 r. w Telszach

W dn. 7 października 1863 r. na pastwiskach w Telszach (obecna ul. Powstańców /Sukilėlių) dokonano egzekucji nad dowódcami powstania na Żmudzi ks. Izydorem Noreiką i ks. Antonim Gargasem. O egzekucji mieszkańców powiadomiono zawczasu, by jak najwięcej mogło stać się świadkami tych makabrycznych wydarzeń. W tym miejscu wykopano dół, do którego zrzucono rozstrzelanych księży. Sprawcy zasypali ciała wapnem i zakopali. Następnie zatratowali końmi. 16 lipca 1922 r. prochy księży zostały przeniesione na cmentarz przykościelny przy Katedrze pw. św. Antoniego z Padwy w Telszach. Miejsce egzekucji oznakowane głazem. Głaz ustawiony w 1968 r., krzyż zamontowany w 1999 r.

Inskrypcja

w j. lit.: "1863 / SUKILĖLIŲ NUŽUDYMO VIETA" . (tł.: miejsce egzekucji powstańców 1863)