Grób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie

Grób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie

Witold Giedroyć brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym jako komisarz powiatu Wileńskiego. Rosjanie  aresztowaniu skazali go na karę śmierci, ale w drodze ułaskawienia został skazany na zesłanie na Syberię, m.in. do Irkucka. Towarzyszyła mu żona Stefania z domu Wołkówna. Rosjanie skonfiskowali majątek Korwie, który już nigdy nie powrócił do rodziny Giedroyciów. W r. 1872 władzeWięcej oGrób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie[…]