Grób Jana Grycka

Jan Grycka, szeregowy I Dywizji Piechoty Legionów, zginął 2 maja 1919 r. Miejsce pochówku oznaczone stelą od frontu ścięta ukośnie. Front kompozycyjnie podzielony na dwie partie: w górnej, na całej szerokości wyryty krzyż grecki, w dolnej inskrypcja ryta. Dwie pierwsze litery inskrypcji ujmują dolne ramię krzyża.