Grób Jana Grycka

Jan Grycka, szeregowy I Dywizji Piechoty Legionów, zginął 2 maja 1919 r.

Miejsce pochówku oznaczone stelą od frontu ścięta ukośnie. Front kompozycyjnie podzielony na dwie partie: w górnej, na całej szerokości wyryty krzyż grecki, w dolnej inskrypcja ryta. Dwie pierwsze litery inskrypcji ujmują dolne ramię krzyża.

 

Inskrypcja

Ś P / JAN / GRYCKA / SZER. I DYW. PIECH. LEG. / 2-V-1919 //.