Grób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach

Grób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach

Irena Masojć – Gałecka urodziła się w 1924 r., zmarła w 2013. Jej ojcem był  Józef Gałecki, mama – Jadwiga Gałecka – z domu Łuczyńska. Od 1931 r. uczęszczała do Szkoły w Bujwidzach. Od 1935 r. uczyła się w wojskowej szkole w Wilnie przy ul. A. Mickiewicza. Po inwazji niemiecko-bolszewickiej wróciła do Bujwidz. Pomagała w gospodarstwie.Więcej oGrób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach[…]