Grób kombatantki Ireny Masojć w Bujwidzach

Irena Masojć – Gałecka urodziła się w 1924 r., zmarła w 2013. Jej ojcem był  Józef Gałecki, mama – Jadwiga Gałecka – z domu Łuczyńska. Od 1931 r. uczęszczała do Szkoły w Bujwidzach. Od 1935 r. uczyła się w wojskowej szkole w Wilnie przy ul. A. Mickiewicza. Po inwazji niemiecko-bolszewickiej wróciła do Bujwidz. Pomagała w gospodarstwie. W 1943 r. wraz z Mieczysławą Piątkówną, Romą Poszewiecką, Zofią Romanowską i Bronisławą i Jadwigą Masłowską i Haliną Naruszewiczówną uczęszczała na kursy sanitariuszek, prowadzone przez felczera Kućkę i komendanta Piątka. Brała udział w akcjach 8 Kompanii Bujwidzkiej w Żarnelach, Muchowieńce, Petropolu, Santoce, była łączniczką oddziału „Juranda”, po rozbrojeniu oddziału przez sowietów, ukrywała się w Pilwiszkach, Tautoliszkach, Świętnikach. Po latach powróciła do Bujwidz.  W późniejszym okresie została aktywną działaczką koła Związku Polaków na Litwie w Bujwidzach. Do ostatnich chwil swego życia mieszkała w Bujwidzach.

 

Inskrypcja

Masojć / Irena / 1924 - 2013 /