Grób oficera Wojska Polskiego Mariana Jasińskiego w Szyrwintach

Grób oficera Wojska Polskiego Mariana Jasińskiego w Szyrwintach

Na cmentarzu w Szyrwintach w mogile indywidualnej spoczywa oficer WP M. Jasiński. Na nagrobku żołnierza figuruje napis w j. litewskim. Jasiński Marjan, szer. 31 p. p., poległ 28 maja 1920 r. Jednostka wojskowa – 31 p.p. to 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Należał do 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego. We wrześniu 1919 r. jako 31 pułkWięcej oGrób oficera Wojska Polskiego Mariana Jasińskiego w Szyrwintach[…]