Groby żołnierzy AK Karniłowa i Wiłkańca w Niewoniańcach

Groby żołnierzy AK Karniłowa i Wiłkańca w Niewoniańcach

Dnia 6 stycznia 1945 r. oddział „Komara” stoczył walkę z sowiecką grupą operacyjną koło Niewoniańc w Długich Kątach, wg. in. danych – pod Wieczoryszkami[1]. Zabito 8 żołnierzy sowieckich, oddział stracił 7 ludzi. Zostali oni pochowani na cmentarzyku leśnym.  Na cmentarzu w Niewoniańcach były jeszcze dwa groby żołnierzy Armii Krajowej, rodziny ekshumowały szczątki przenosząc je w nieznane miejsce.Więcej oGroby żołnierzy AK Karniłowa i Wiłkańca w Niewoniańcach[…]