Groby żołnierzy AK Karniłowa i Wiłkańca w Niewoniańcach

Dnia 6 stycznia 1945 r. oddział „Komara” stoczył walkę z sowiecką grupą operacyjną koło Niewoniańc w Długich Kątach, wg. in. danych – pod Wieczoryszkami[1]. Zabito 8 żołnierzy sowieckich, oddział stracił 7 ludzi. Zostali oni pochowani na cmentarzyku leśnym.  Na cmentarzu w Niewoniańcach były jeszcze dwa groby żołnierzy Armii Krajowej, rodziny ekshumowały szczątki przenosząc je w nieznane miejsce.

Całość cmentarza ogrodzona. Widoczne doły po szczątkach 2 żołnierzy AK, ekshumowanych przez rodziny i przeniesionych w inne – nieznane miejsca. W 2015 r. renowacji kwatery dokonali członkowie Stowarzyszenia „Odra – Niemen”.

[1] http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/odra-niemen-wyjazd-na-kresy-najlepsza-lekcja-historii

[2] http://soleczniki.pl/solecznickie-nekropolie dostęp 2017 01 17 godz. 15:05

Inskrypcja

A.K. / KARNIŁOW / MICHAŁ / PS. KARCZ / A.K. / EDMUND / WIŁKANIEC / ZGSI / 1945 /