Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego  w Sieniszkach

Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach

Maciej Kątkowski ur. dn. 27 lutego 1768 r. Major byłych Wojsk Polskich. Zmarł 6 marca 1837 r.  Pochodził ze słynnego rodu szlacheckiego Kątkowskich. Mieszkał w majątku Sieniszki w r. ignalińskim. Jego syn ,Michał Jan Stanisław Henryk , ur. 26. 09. 1805, syn szlachetnych Macieja majora byłych wojsk polskich i Anny Kątkowskich małżonków w 1816 r. został razem z ojcemWięcej oGrób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach[…]