Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach

Maciej Kątkowski ur. dn. 27 lutego 1768 r. Major byłych Wojsk Polskich. Zmarł 6 marca 1837 r.  Pochodził ze słynnego rodu szlacheckiego Kątkowskich. Mieszkał w majątku Sieniszki w r. ignalińskim. Jego syn ,Michał Jan Stanisław Henryk , ur. 26. 09. 1805, syn szlachetnych Macieja majora byłych wojsk polskich i Anny Kątkowskich małżonków w 1816 r. został razem z ojcem i bratem zapisany wśród szlachty pow. zawilejskiego w parafii  dawgieliskiej, w posiadłości dożywotniej ojca – folwarku Sieniszkach z poddanymi (jako Michał, 11 lat). Ukończył wydział matematyczny Uniwersytetu Wileńskiego. Pracował w Komisji Królestwa Polskiego w Warszawie do 1828 r., został usunięty z polecenia Wielkiego Księcia Konstantego i wrócił do Sieniszek. Powstaniec 1831 r. Uczestniczył walkach w Dorbie 10. 05., koło Połągi 13. 05., gdzie stracił nogę. Pracował następnie w zarządzie „masy radziwiłłowskiej” i u Branickich w Białej Cerkwi[1].

[1] http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/kontkowski/J_L_kontkowski_Korzenie.pdf

Inskrypcja

Zwłokom ś. p. Macieja / KĄTKOWSKIEGO / Maiora b. wsk.polsk. / uro. dn. 27 lut. 1768 r. / Zmar. dn. 6 Marca 1837 r. /