Groby żołnierzy AK w Sołtaniszkach

Groby żołnierzy AK w Sołtaniszkach

Znajdują się tutaj trzy groby, w których spoczywają polegli w operacji „Ostra Brama” żołnierze Garnizonu Wileńskiego. Zginęli oni w walkach o Wilno w lipcu 1944 roku. Krzyże ustawione zostały w 1993 roku z inicjatywy żołnierza AK, kombatanta, byłego prezesa Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie ś. p. Stefana Matusewicza. Jednym z poległych jest Henryk Kozakiewicz ps.Więcej oGroby żołnierzy AK w Sołtaniszkach[…]