Kwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach

Kwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach

Cmentarz ten zachował się do czasów współczesnych, w miarę upływu czasu ulegał dewastacji, dokonywano też na nim nowych pochówków. W 2000 r. ROPWiM dokonała renowacji cmentarza i zbudowała centralne upamiętnienie. W kwaterze wojskowej na cmentarzu w Trokach spoczywa około 60 polskich żołnierzy, którzy, jak głosi napis na pomniku, w latach 20. ubiegłego stulecia walczyli iWięcej oKwatera żołnierzy polskich z lat 1919-1921 w Trokach[…]

Pozostałości po grobach żołnierzy WP i Batalionu Strzelców Granicznych

Betonowe tabliczki nagrobne żołnierzy WP i Batalionów Strzelców Granicznych zmarłych w latach 1920-1922 znajdują się w obrębie grobu rodzinnego Radomskich, na cmentarzu w Landwarowie. Ich nazwiska zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych znajdujących się w kwaterze żołnierzy WP w Trokach. Od wiosny 1921 r. do lata 1922 r. granicę w obszarze Landwarowa – Trok – RudziszekWięcej oPozostałości po grobach żołnierzy WP i Batalionu Strzelców Granicznych[…]