Pozostałości po grobach żołnierzy WP i Batalionu Strzelców Granicznych

Betonowe tabliczki nagrobne żołnierzy WP i Batalionów Strzelców Granicznych zmarłych w latach 1920-1922 znajdują się w obrębie grobu rodzinnego Radomskich, na cmentarzu w Landwarowie. Ich nazwiska zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych znajdujących się w kwaterze żołnierzy WP w Trokach. Od wiosny 1921 r. do lata 1922 r. granicę w obszarze Landwarowa – Trok – Rudziszek ochraniał 10 pułk ułanów litewskich. Dochodziło do potyczek z partyzantami litewskimi przedzierającymi się na terytorium polskie[1].

Lista osób, które były tu pochowane:

Kwiatkowski Franciszek, szer., 5/30 pp   † 21.04.1920

Monit Piotr, kpr., 10 p. uł. † 1922(?)

Radwanek Franciszek, szer., 2/47 Baon Strz. Granicznych   † 02.12.1922

Radomski Karol, kapitan W.P., ur. 17.VII.1900 – zginął za Ojczyznę w 1940 r. / Tę smutną pamiątkę poświęcają Regina i Franciszek Radomscy, 1944-1956

Odachowski Stanisław, półkownik Wojsk Polskich, 1878-1938. /Fundator pomnika Kazimierz Ogulewicz.

[1] http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1926/litwa/wilenski/landwarow